4.-5.října 2018 se konal Národní holštýnský šampionát na výstavišti v Lysé nad Labem v hale C. Naše firma se už tradičně šampionátu účastnila. Já jsem byla na takovéto akci poprvé, tak jsem vše zvědavě sledovala, nasávala atmosféru a fotila. Pokusím se Vám tímto nastínit, jak to vše z mého pohledu vypadalo.

Při vstupu do haly C, mě přivítala né nepříjemná vůně krav a atmosféra očekávání. Krávy už byly ve svých stáních a vypadaly docela spokojeně. Náš stánek, byl také připraven.

Zvědavě jsem vyhlížela první hosty výstavy a zároveň čekala, až samotný šampionát začne. Zazněla hudba a bylo tu slavnostní zahájení. To se mi bohužel nepodařilo shlédnout, ale nevadilo mi to. Těšila jsem se hlavně na předvádění telátek dětmi.

Rychle jsem vzala fotoaparát a šla se na to podívat. Děti s telaty už byly připravené. A protože jsme měli v soutěži telata i my a dokonce dvě, byla jsem o to zvědavější a také nedočkavější. Náš tým v čele s MVDr. Miroslavem Hrdličkou trávil poslední minuty před začátkem soutěže udílením rad dětem.

Naši vodiči byli synové pana doktora a tvářili se naprosto profesionálně. A to ten mladší, čtyřletý, byl nejmladším vodičem výstavy!

A už to začalo. Po jednom děti vodily svoje telata do předvadiště a nenechaly se zaskočit ani nespoluprácí ze strany zvířat. S nadšením jsem pozorovala, jak si s nimi děti dokáží poradit.

Přišlo vyhlašování vítěžů a k mé velké radosti, skončil Tonda Hrdlička s teletem jménem Ashley na krásném druhém místě.

V tento den, jsme již v žádné jiné kategorii nesoutěžili, takže jsme se věnovali obchodním partnerům, hostům a návštěvníkům stánku.

Druhý den bylo živěji. Měli jsme v soutěži hned čtyři krávy v různých kategoriích. A protože jsem zvědavá a chtěla jsem Vám přiblížit i něco ze zákulisí, vydala jsem se za krávami na jejich stanoviště. Hned na první pohled mě něco nezvyklého zaujalo. V úžasu jsem sledovala, jak je možné krávu šetrně nacpat do boxu, kde se upravuje její vizáž, i když se ji tam nechce :-).

Služby byly jako v luxusním kosmetickém salónu. Mytí, stříhání, fénování, mazání a nevím co ještě. Byla to zajímavá podívaná.

Po nadstandardní péči všechno začalo. Krávy, kategorie prvotelky, vstupovaly na “přehlídkové molo”. Naší krávu Uzes vedl Milan Mikšovský, mladý zootechnik a musím říct, že měl plné ruce práce. Ačkoli byla velmi dobře připravená a doma se nesla opravdu jako modelka, nelíbila se ji hlasitá hudba a asi ani zástupy lidí kolem předvadiště. Snažila se rozeběhnout a utéct nebo jít prostě někam jinam, pryč odsud. Milan jí ale dokázal zvládat, i když čůrky potu, stékající mu po čele, svědčily o nemalé vynaložené námaze. Milan má můj obdiv, vydržel.

Přišlo na vyhlašování. Kvůli nestrannosti, šampionát rozhodoval zahraniční sudí, který podle utváření vemene, stavby těla, končetin a mléčné síly určoval vítězku. Námaha se vyplatila a Uzes se umístila na úžasném druhém místě v kategorii kráva prvotelka. Převzít pohár přišel se šťastným úsměvem pan ředitel Miroslav Šlechta.

A já jsem byla trochu dojatá, že tahle jančící kráva, co dělala problémy, je skoro vítězka. Pro mě to vítězka byla. Na žádnou jinou krávu ze skupiny mě nebavilo tak moc se koukat, jako na Uzes.

V tu chvíli už se připravovaly krávy v další kategorii, krávy na 2. laktaci. Rychle jsem přeběhla k uličce kde se řadily, abych zachytila i tam naší reprezentantku Batidu de Coco s vodičem MVDr. Hrdličkou.

Batida byla klidná a doktor Hrdlička ji s přehledem zvládal. Bylo vidět, že je velmi zkušený a ničím se nenechá rozhodit. Bohužel to na pohárové místo nestačilo.

Dále přišla na řadu další skupina krav na 2.laktaci, kde naší krávu jménem Chichiba vedla zootechnička Andrea Paličková. Bohužel ani té se nepodařilo dosáhnout na žádné ze dvou předních míst.

Poslední z našich krav Akashi, šampionka z Kralovic 2018, soutěžila v kategorii starší krávy. K naší smůle se ji z neznámého důvodu v den šampionátu nenalila čtvrtina vemene, tak jak by měla. Tato krásná kráva se i přesto umístila na čtvrtém míste.

Ráda bych se s Vámi ještě podělila o fotografie, které pořídil pan Ing. Josef Havel. A tímto mu za ně moc děkuji.

Šampionát skončil a já jsem byla pěkně utahaná z toho neustálého pobíhání sem a tam kolem předvadiště, abych stačila zaznamenat vše, co mi přišlo zajímavé. Ale stálo to za to! A těším se na další .

Loučím se s Vámi.

Olga Zdichyncová, DiS.