Ve smyslu ustanovení paragrafu 322 a násl.zákona č 90/2012, ve změní pozdejších předpisů zvěřejňujeme Veřejný návrh smlouvy na odkup akcíí společností 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

Návrh je ke stažení zde

Vyjadrení představenstva ze dne 24.6.2022 zde