Proč nebudeme demonstrovat

Na 12. ledna 2022 svolala Agrární komora a Zemědělský svaz demostraci před Úřad vlády. Ale proč vlastně. V principu jde o peníze, nic nového pod sluncem. Podotýkám, že jsem předsedou zemědělské akciové společnosti, která obhospodařuje cca 1550 ha, chová více jak 350 dojnic a zaměstnává 40 lidí. Jsme členy Zemědělského svazu. Přesto ale odmítám účast na demostraci. Proč vlastně? Za prve, si myslím, že žádná taková nátlaková akce nikdy žádný výsledem nepřinesla. Ale hlavně nesouhlasím s principem, proč byla svolána. Předchozí vláda vyjednala s různými organizacemi zemědělského sektoru nějaký strategický plán ohledně dalšího plánovacího období a jak se budou přerozdělovat dotace. Celkem dle očekávání dopadly volby, jak dopadly a dávno bylo jasné, že ve staré podobě nezůstane. A že směr bude přerozdělení ve prospěch menších farem. Je třeba říct, že systém dotací není a nebude nikdy správně nastaven, už z podstaty věci to nejde. Nejlepší by bylo nemít žádné dotace a podnikat v čistě tržním prostředí. Ale to bohužel v jednotném evropském trhu je spíš v říši pohádek. Takže nějaké dotace jsou a budou. A jde jen o to, kdo dostane, jaký díl.
Je třeba otevřeně ale říci, že zemědělství se jako sektoru nevede špatně a rozhodně není výhled, že by se něco zásadního na tom měnilo. Jako celou společnost nás samozřejmě zasahuje rostoucí inflace, vyšší ceny kde čeho, ale to už je hold život. To k podnikaní patří a my jsme připraveni se s tím vyrovnat. Ale vyrovnat naší lepší a kvalitnější prací, sebevzděláváním, rozvojem a zdokonalováním našich pracovních postupů. Nikoliv křičením na náměstí, že nám někdo nechce dát peníze. Místo toho svoje hlasivky budu opotřebovávat v rámci našeho biologického kroužku pro školní děti u nás na farmě. Radši vysvětlovat chalupářům, že první a zásadní krok ke zlepšení v péči o krajinu musí přijít ze strany všech majitelů pozemků tím, že se iniciují pozemkové úpravy, které tvoří předpoklad pro změnu krajiny. Radši se vydám sázet stromky ve spolupráci s místním okrašlovacím spolkem a obcí, než křičet dejte mě více než sousedovi. Je třeba si vydělávat svoji dobrou prací, nikoliv podáváním žádostí.
Zemědělství je na vysoké úrovní, je ziskové (což je vidět na zájmu řady investorů). A já vím, že se nám bude dařit stejně dobře, i když se přijme přerozdělení dotací ve prospěch menších subjektů. Neříkám, že bych se v rámci dialogu nesnažil přesvědčit Ministerstvo, že nejlepší by totiž bylo zohlednit především enviromentální opatření a zaměstnanost na jeden hektar obhospodařované půdy. Stejně tak je třeba do omrzení opakovat, že není malých a velkých sedláků, není fyzických či právnických osob, jsou sedláci jen dobří nebo spatní. Pokud teď budeme křičet pomoc a tu pomoc skutečně nepotřebujeme, nikdo nám již nebude ochoten naslouchat a pomáhat, až budeme bojovat o přežití.
S přáním klidné zimy a mnoha sebevzdělávacích dnů Miroslav Hrdlička

 

Evropský úspěch

Březnová evropská TOPka jalovic genomovaných v USA

Možná jste už slyšeli o genotypizaci. Již od roku 2018 využíváme program plošné genotypizace narozených jaloviček. To znamená, že ve stáří jednoho měsíce odebereme vzorek DNA (nejčastěji chlupy nebo vzorek ucha) a v laboratoři v USA nám stanový genetický potenciál pro různé vlastnosti (produkce, exteriér atd). V USA se tohoto již využívá delší dobu a tak mají tuto metodu s poměrně velkou spolehlivostí (u vetšíny znaků 80 – 85%) . Na základě výsledků si seřadíme naše jalovice a ty nejlepší se stávají dárkyněmi embryí a top zvířaty do šlechtění. Zlatý střed používáme jalo příjemkyně embryí či k inseminaci. A jsou určeny k dalšímu našemu chovu. Zvířata pro nás mínusové varianty v užitkovosti jsou jako vysokobřezí jalovice určené k prodeji. Pomocí moderních metod sexace spermií jsme také plošně začali využívat sexovaných inseminačních dávek. To znamená, že si můžeme vybrat pohlaví narozeného potomstva. Dříve byla poptávka především po dávkách sexovaných na narození jalovic. Metodou sexace se dříve spemie poškodily, a tak procento březosti bývalo výrazně horší než u konvenční dávky. Toto dnes již neplatí. S výbornými výsledky používáme sexované dávky jak u jalovic, tak u krav. Díky této metodě se nám ročně narodí výrazně více jalovic. To nám umožňuje množit je ty nejlepší krávy a jalovice a ty podprůměrné můžeme díky tomu připouštět pro změnu sexovanými dávkami masných plemen, tentokrát s požadavkem na býka. Díky tomu máme do zástavu výkrmu býku křížence masných plemen a výrazně se nám zlepšuje výkrmnost a tím i ekonomika výkrmu.

V aktuální březnovém srovnání všech evropských jalovic genotypizovaných v USA jsme zaznamenali fantastický úspěch v oblasti exteriéru. V první 15 nejlepších zvířat máme hned 5 zástupkyn, z toho dvě nejlepší. Na první pozici je Chorusic Moovin LUCILLE 37 ET, hned za ni Chorusic Upgrade KOBA 2 ET, na 9. místě je Chorusic Moovin FANATICKA 9 ET, 11. je Chorusic Moovin LA-LA 22 a 14. je Chorusic Moovin 36 ET. Celý žebříček je zde: http://www.eurogenes.com/top-genomics/top-genomics-detail.html?list_id=50285&spreadsheet_id=53091

Jalovičky jsou aktuálně 3 měsíce staré. Započne jejich speciální odchov. Na základě genomické předselekce se takto vybraná zvířata neodchovávají společně s ostaními jalovicemi, ale individuálně s důrazem na optimální výživu výstavních zvířat. Zároveň se od mala připravují na budoucí dráhu výstavních šampionek. Uvidíme, jakou udělají za pár let díru do světa. Či alespoň do Evropy 😉

Kravín, Tábor pro telátka

Kravín, tábor pro telátka

Před 30 a více lety děti běžně trávily odpoledne v kravíně s tátou nebo s „tetou“ v prasečáku. Později se zemědělské areály uzavřely, z vesnice již pracuje v zemědělství jen pár lidí, a tak i vesnické děti často vidí hospodářská zvířata už jen v ZOO. I proto jsme s dětmi z Chorušic a blízkého okolí koncem prázdnin absolvovali příměstský tábor v kravíně 1. zemědělské a.s. Chorušice. V rámci přiblížení zemědělské činnosti mladé generaci si děti vyzkoušely některé činnosti a seznámily se s chodem a pracovní náplní zaměstnanců farmy.

V průběhu týdne se seznámily s prostředím areálu, užily si tematickou hru s plněním úkolů, prohlídku zemědělské techniky, péči o telata, milou návštěvu hospodářství manželů Fučíkových, opékání buřtů, ukázku dravých ptáků a velmi oblíbené netradiční koupání. Když jsme dětem slibovali koupání, ty menší měli strach, zda ve vodě budou stačit či zda se na sluníčku nespálí. Jestli chcete vidět fotky z koupání, mrkněte na facebookové stránky – SUPRACHOR (možná budete překvapeni 😉 nebo https://www.1zas-chorusice.cz/index.php/galerie/kravin-tabor-pro-telatka/ )

Také si zvládly vyrobit čerstvý sýr z kravského mléka, včetně vlastních originálních etiket. V úterý jsme navštívili Národní zemědělské muzeum v Praze, kterým nás provedla místní hra Tanaku. Ve čtvrtek jsme vyjeli na kozí farmu dlouholetého partnera pana Pulíčka v Pěnčíně. Na farmě nás čekala krom spousty zvířat také komentovaná prohlídka místní sklárny, vlastnoruční výroba šperků a výlet vláčkem na Černou Studnici.

Společně jsme si týden na farmě velmi užili. Za pomoc děkujeme všem zaměstnancům, především však ale Mírovi Hrdličkovi, který vše vymyslel, zařídil a zorganizoval.

Barbora Vítová – vedoucí tábora