O nás

 

Charakteristika podniku

Naše společnost hospodaří v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 300-350 m. Převažující půdní typ je střední hnědozem. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 650 mm, průměrná roční teplota je 9°C. Hospodaříme na cca 1530 ha orné půdy, z nichž asi 350  leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínska a v ochranném pásmu vodního zdroje. Výměra orné půdy je v několika katastrálních územích: Chorušice, Choroušky, Velký Újezd, Zahájí, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň, Nebužely, Kanina, Stránka, Zamachy, Libovice, Mšeno, Sedlec. V rostlinné výrobě se zabýváme pěstováním obilovin, olejnin a pícnin. Živočišná výroba je zaměřena zejména na výrobu mléka a jatečných býků.

 

Pěstované plodiny a chovaná zvířata

Přelomovým rokem pro rostlinnou výrobu byl rok 1998, kdy jsme se rozhodli skončit s pěstováním cukrovky. Poprvé v celé historii byly Chorušice bez cukrové řepy. Dnes s odstupem několika let a s možností posouzení situace na trhu s cukrem považujeme naše tehdejší rozhodnutí za velmi předvídavé. Za pravdu nám dává i vývoj klimatu. Místo cukrovky jsme se začali zabývat zrnovou kukuřicí a sojou, od které jsme zase kvůli horším výnosům a nižším cenám na světovém trhu upustili. Pro posklizňovou úpravu jsme vybudovali sušičku a zrekonstruovali čističku. Osevní postup se ustálil na 650-750 ha ozimé pšenice, 50-60 ha ozimého ječmene, 60-80 ha jarní pšenice a 240-280 ha zrnové kukuřice, 60-70 ha silážní kukuřice, z olejnin pěstujeme 220-260 ha ozimé řepky, 50-100 ha olejného lnu. Zbylou výměru využíváme pro pěstování pícnin na výrobu objemných krmiv pro skot. Každoročně je několik hektarů věnováno novým plodinám, které v našem osevním postupu zkoušíme. Například se jednalo o proso, bob, semeno jílku a jetele, pelušku a ostropestřec mariánský.
K uvedené skladbě pěstovaných plodin je přizpůsobena skladba zemědělských strojů, kde kromě sklízecích mlátiček, které najímáme ve službách, jsme soběstační.
V podniku se zabýváme chovem holštýnského a jerseyskeho skotu. V posledních letech se zabýváme přenosy embryí. Jalovice jsou odchovávány ve volné stáji, mladé býčky zastavujeme v nově rekonstruovaném kravíně. Náš chov je ozdravený od IBR, a proto se můžeme účastnit národních přehlídek hospodářských zvířat, na kterých dosahujeme dobrých umístění. (viz. fotogalerieú. V roce 2014 jsme spustili odchovnu koz a ovci. K nám na stáj pricházeji cca týdenní kozičky, kozlící, beránci i jehničky. Následně probíhá odchov na umělém mléku do 2 měsíců. Poté probíhá u samců výkrm na maso, u samic odchov do dalšího chovu. Kozičky prodáváme cca ve stáří 10 měsíců připuštěné a zjištěné ultrazvukem březi. V roce 2014 jsme také spustili stanici pro odběr spermatu beranů a kozlů. Zde si majitelé plemeníků mohou nechat vyrobit inseminační dávky nebo třeba při jeho koupi nechat ověřit jeho plodnost.

 

Výnosy zemědělských plodin

Toto jsou průměrné hektarové výnosy za delší sledované období. U máku, lnu a jarního ječmene jsou to výnosy cca za poslední 3 roky. Vyrovnanější výnosy máme u ozimých plodin, které tolik netrpí nedostatkem vláhy při vzcházení.