Před několika týdny proběhl v belgickém městě Libramont Evropský holštýnský šampionát.Společně s dalšími pěti reprezentantkami za Českou Republiku byla vybrána i naše kráva Lucille7.

Krávy na místo konání dorazily s několikadenním předstihem, aby se stihly aklimatizovat a navyknout si na zdejší krmivo. V průběhu týdne před šampionátem se provádělo finální střihání zvířat a testovala se schopnost plnění vemen. S naší krávou odcestovala následovně i perfektně odvodil MVDr. Miroslav Hrdlička.


Na výstaviště v Libramontu jsme dorazili v pátek 12. dubna.Pro účel holštýnského šampionátu zde byla vybudována nová hala, ve které bylo umístěno předvadiště s kapacitou pro 8000 diváků. První na programu byla soutěž mladých vodičů. Soutěžícím byla přidělena jalovice a jejich úkolem bylo ji ostříhat a připravit pro předvedení, které proběhlo následující den. Za ČR soutěžil Andrej Hliboký a Tereza Kosobudová.

Hlavním bodem programu pro nás byl šampionát RED holštýnských krav. Rozhodčím tohoto šampionátu byl Markus Gerber ze Švýcarska. Krávy byly předváděny v jednotlivých kolech přibližně po dvaceti, na rozdíl od našich výstav nerozhodoval počet laktací, ale věk zvířat.

Úroveň vystavovaných zvířat byla velmi vysoká. Soutěžila zde zvířata, která u nás nespatříme. Rovněž předvádění zvířat bylo na vysoké úrovni, vodiči pracovali v předvadišti při vedení zvířat i na jemných detailech. Překvapili nás především Švýcaři, kteří se v každém kole umístili na prvních pozicích a následovně se jejich RED holštýnská kráva stala Evropskou šampionkou, rezervní šampionkou byla rovněž kráva ze Švýcarska.

Druhý den odstartovala hlavní událost celé výstavy – holštýnský šampionát. Rozhodčím při černostrakatém šampionátu byl Mark Nutsford z Velké Británie. Soutěžila zde zvířata z 10 evropských států. Nejprve byly předvedeny prvotelky, mezi kterými byla i jedna zástupkyně z českého týmu. Následovaly kategorie starších krav na vyšších laktacích. Naše Lucille byla předvedena v kategorii starších krav. Přesto, že se jednalo o exteriérově kvalitní zvířata nemohli jsme ostatním státům konkurovat a české krávy se řadily vždy na poslední pozice. Marně jsme doufali, že naše zvíře skončí alespoň předposlední, ale na první pohled bylo vždy zřejmé, že tomu tak nebude. Především starší krávy nás ohromily svojí neuvěřitelnou kapacitou těla, jemností a dokonalými vemeny. Kvalitu zvířat ještě znásobila dokonalá připravenost zvířat pro předvedení. Na horních pozicích se umisťovala zvířata z Itálie, Holandska, Španělska, ale absolutními vítězi se opět stali Švýcaři, kteří zde získali titul Evropské holštýnské šampionky i rezervní šampionky. Naše zvířata rozhodně ostudu neudělala, ale ostatním státům se stále nemůžeme rovnat.

Přes velmi chladné počasí byla kapacita 8000 diváků téměř naplněna, proto po celý šampionát panovala perfektní atmosféra. Účast na této výstavě pro nás byla názorným důkazem, že je stále kam se posouvat.

Milan Mikšovský