Výměra orné půdy, která se pohybuje kolem 1530 ha je v několika katastrálních územích: Chorušice, Choroušky, Velký Újezd, Zahájí, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň, Nebužely, Kanina, Stránka, Zamachy, Libovice, Mšeno, Sedlec.

Přelomovým rokem pro rostlinnou výrobu byl rok 1998, kdy jsme se rozhodli skončit s pěstováním cukrovky. Poprvé v celé historii byly Chorušice bez řepy. Dnes s odstupem několika let a s možností posouzení situace na trhu s cukrem považujeme naše tehdejší rozhodnutí za velmi předvídavé. Za pravdu nám dává i vývoj klimatu. Místo cukrovky jsme se začali zabývat slunečnicí, sójou a zrnovou kukuřicí.Pro jejich posklizňovou úpravu jsme vybudovali sušičku a zrekonstruovali čističku. V dalších letech, hlavně kvůli extrudaci, jsme začali pěstovat len na semeno. Dále jsme začali pěstovat mák, který se ukázal jako perspektivní a vysoce ekonomická plodina. Od soji a slunečnice jsme ustoupili.

Osevní postup se ustálil na 650-750 ha ozimé pšenice, 50-60 ha ozimého ječmene, 60-80 ha jarní pšenice a 240-280 ha zrnové kukuřice, 60-70 ha silážní kukuřice, z olejnin pěstujeme 200-240 ha ozimé řepky, 50-100 ha olejného lnu. Zbylou výměru využíváme pro pěstování pícnin na výrobu objemných krmiv pro skot. Každoročně je několik hektarů věnováno novým plodinám, které v našem osevním postupu zkoušíme. Například se jednalo o proso, bob, semeno jílku a jetele, pelušku a ostropestřec mariánský. Z těchto plodin zůstává už jen ostropestřec, který přidáváme jako léčivku pro zlepšení funkce jater u dojnic. Pro dojnice v období zasušení jsme také vyčlenili asi 5 ha jako pastvinu.
K uvedené skladbě pěstovaných plodin je přizpůsobena skladba zemědělských strojů k jejich obdělávání.

Z obilnin v našem podniku pěstujeme ozimou pšenici, ozimý i jarní ječmen a kukuřici.

Z olejnin pěstujeme ozimou řepku a len setý na semeno.