Inseminační stanice

Stanice pro odběr spermatu beranů a kozlů

V roce 2014 jsme spustili stanici pro odběr spermatu beranů a kozlů. Zde si majitelé plemeníků mohou nechat vyrobit inseminační dávky nebo třeba při jeho koupi nechat ověřit jeho plodnost.

Samotnému odběru musí předcházet 30 denní karanténa. U kozlů jsou z důvodu TSE statusu přijímáni jedinci pouze z chovu se statusem zanedbatelného rizika. (https://www.schok.cz/aktualita/postup-kriteria-pro-uznavani-statusu-rizika-tse-v-chovech-ovci-koz-podminky-pro-obchod-s-o ) a u beranů z chovu maedi – visna prostého. Před přesunem na stanici musí byt provedeny zdravotní zkoušky, požadované vyhláškou jsou Brucela ovis, Brucela melitensis a Borderska choroba ovcí.

Po samotné karanténě se provádí samotný odběr spermatu a většinou výroba inseminačních dávek a jejich následné hluboké zmražení v tekutém dusíku. Je možné plemeníky pouze odebrat a čerstvým spermatem inseminovat. V průměru u nás na stanici plemeníci pobudou 2 měsíce. Inseminační dávky jsou možné expedovat po 7 denní karanténě po jejich výrobě.

V současné době máme ve stálém stavu na stanici dva kozly. Jeden je zástupce francouzského plemene sánské kozy a druhý je z francouzského plemene Alpské kozy. Cena inseminační dávky je odvislá od jejich počtů.

Druhou nabídkou naší stanice je odběr spermatu od plemeníků za účelem posouzení kvality ejakulátu a následně predikce plodnosti. Na toto vyšetření zpravidla počítejte 3 hodiny, kdy nám ráno svěříte berana či kozla a okolo poledne si ho odvezete domu s protokolem o vyšetření.