Extrudované směsi surovin pro skot 

Ceny jsou uváděny včetně dopravy po ČR.
Při vzdálenosti nad 100 km musí minimální odběr činit 20 tun.

Služby
Suchá extruze200,- Kč/q + DPH
Mokrá extruze250,- Kč/q + DPH

Platební podmínky:
fakturačně, 30 dnů splatnost, možnost platby komoditou

Výrobce:
1.zemědělská a.s. Chorušice, akciová společnost
Číslo výrobce: 10487-1
tel: +420 725 719 121,  mobil: +420 724 957 088

Kdo krmí skot našimi výrobky SUPRACHOR?

SUPRACHOR B

  • Naše dojnice

SUPRACHOR L

SUPRACHOR R

  • Ing. Bílek, Zemědělská farma Budihostice

SUPRACHOR R 100

  • Krmiva, spol. s r.o. Otice
  • AG Skořenice
  • p. Holáček, farma Hole
  • Agro Staňkov
  • Agrospol Bubovice
  • Rolnická a.s. Králíky
  • Z.S. Kněžice
  • Krmiva Vebor