Dávnověk

V podniku se zabýváme především chovem holštýnského skotu. Stádo vzniklo převodním křížením. Vždy jsme měli díky spolupráci s Ing. Zajičkem z firmy INPLEM několik zástupkyň plemene Brown Swiss. V roce 2014 jsme ke zlepšení bazénových složek mléka importovali 19 ks jerseyek z Dánska. V kontrolním roce 2014 jsme dosáhli uzávěrky laktací u holštýnek 10 021 kg mléka. Naše absolutní rekordmanka nadojila 15 571 litrů mléka. Kromě vlastního veterinárního lékaře, který také kompletně zajišťuje reprodukci, si sami provádíme úpravu paznehtů a mnoho jiných potřebných věcí. Již řadu let využíváme v našem chovu ke zrychlení genetického pokroku přenosy embryí. Jalovice jsou odchovávány ve volné stáji, mladé býčky zastavujeme do výkrmu. Ročně také prodáme několik býčků na odchovnu inseminační stanice na testaci nebo do přirozené plemenitby.
Náš chov je ozdravený od IBR, a proto se můžeme účastnit národních přehlídek hospodářských zvířat, na kterých dosahujeme dobrých umístění. V roce 2009 jsme dosáhli úspěchu na Národní výstavě v Brně, kde naše Karkulka získala titul Miss Sympatie. (viz. odkaz v Lidových Novinách a ČT24).
V roce 2013 naše Chorušic Sangria vyhrála na Národní výstavě v Brně šampionát prvotelek a celkově mezi holštýnkami byla vícešampionka celé výstavy.
Ve dnech 9. – 11. 10. 2014 jsem se zúčasnili Národní výstavy holštýnského skotu 2014 v Lysé nad Labem. Zde naše prvotelka Chorusic Rakia vyhrála titul nejlepší prvotelky pro rok 2014 a kravka Chorusic Brenda obsadila mezi prvotelkami celkově také velmi krásné 3. místo. Rakia se zároveň stala rezervní šampiónkou pro rok 2014.Vyhlášení šampiónek holštýnského skotu Je to další velký úspěch našeho chovu skotu, kdy se nám podařilo obhájit pozice z loňského šampionátu z Brna (kdy jsme také vyhráli nejlepší prvotelku a měli rezervní šampiónku) Výsledky Národního holštýnského šampionátu v Lysé 2014

 

 

 

 

 

Chov skotu 2016

Nejvýznamnější investicí za poslední roky byla výstavba nového kravína s kapacitou 282 ks. Jedná se o nejmodernější stáj s bezsloupovým nosným systémem konstrukce, s polykarbonátovou střechou jejíž výška v hřebeni je 14,11 m, což umožňuje kvalitní výměnu vzduchu. Vnitřní dispozice je uzpůsobena pro 5 dojících skupiny. Lože pro krávy je stlané řezanou slámou, každý den. Odkliz hnoje je pomocí vyhrnovacích lopat, které letošní zima prověřila a nebyl s nimi problém ani v nejtužších mrazech. 

Dojírna od firmy DeLaval 2×18 side-by-side navazující na stáj umožňuje kvalitní a rychlé podojení všech zvířat. Dojírna zaznamenává m.j. denní nádoje od všech podojených zvířat, což pomáhá při zooveterinární péči. Mléko po nadojení prochází předchladičem, kde dochází k ohřevu napájecí vody, což ocení krávy především v zimě. Při chlazení mléka je využívána rekuperace tepla, které ohřívá teplou vodu pro celý provoz.                                                

Na stáj navazuje veterinární zázemí a laboratoř. Díky systému separačních branek se veškerá potřebná manipulace s dojnicemi odehrává ve veterinárním zázemí bezprostředně po dojení. Součástí objektu je nemocniční kotec, ze kterého je umožněno ulehlé zvíře přemístit do rehabilitačního bazénu.

Kolem celého objektu je zpevněná plocha pro snadnou manipulaci.

Je vybudován systém jímek na zachytávání dešťové vody, která se poté využívá k oplachu a jako technická voda.

Čeká nás ještě úprava prostranství na ukládání senážních vaků před kravínem a konsolidace starého kravína.

Obsáhnout rok 2016 je jako v jednom odstavci charakterizovat den i noc zároveň. Čísla za rok 2016 odrážejí tyto 2 mezní hodnoty a mnohdy tedy nevystihují danou situaci. Přesnější a více vypovídající hodnoty budou v roce 2017.

Středobodem roku 2016 byl pro živočišnou datum 22.8.2016, tedy den spuštění nové stáje pro dojnice. Cesta k její výstavbě nebyla lehká, ale výsledkem je moderní provoz, který se po stránce funkčnosti řadí mezi nejlepší stáje v ČR. Jeho pozitiva se naplno projevují především v roce 2017. Počáteční porodní bolesti, stejně jako zkoušku zimou jsme ve zdraví a v pořádku přežili.

Zvýšení kapacity o 100 dojnic, stejně jako zlepšení užitkovosti koncem roku činilo denní dodávku v prosinci 2016 okolo 7800 litrů mléka za den a uzávěrky za normovanou laktaci 10 840 kg mléka.

Počet zaměstnanců v živočišné výrobě se i přes zvýšení stavu zvířat snížil o jednoho člověka.

V roce 2016 jsme neprodali žádnou krávu ani jalovici, protože jsme si zvedali stav krav pro novou stáj. Cílového stavu 300 dojených krav jsme dosáhli v prvním čtvrtletí 2017. Již tradičně se s našimi kravkami zúčastňujeme přehlídek a výstav. Nejvýznamnější úspěch v roce 2016 byla nominace naší krávy Chorusic Batida de Coco na Evropskou výstavu do Colmaru ve Francii. Tato nejvýznamnější Evropská show se koná jednou za 3 roky a Batida ani ve velmi silné konkurenci ostudu neudělala, byť je stále vidět náskok 30 let západní Evropy ve šlechtění na exteriér. Kráva Chorusic Akashi v Lysé nad Labem na Národním šampionátu vybojovala mezi druhotelkami krásné třetí místo.

V roce 2017 je plánována investice do teletníku a odchovu jaloviček, což je poslední část ŽV kde je nezbytné investovat. Rekonstrukcí přístřešku z uvolněné části starého kravína vznikne teletník s kapacitou až 140 telat s 2 krmnými automaty.

 

Chov skotu 2017

Nejvýznamnější investicí za poslední roky byla v roce 2015 – 2016 výstavba nového kravína. V roce 2017 se do stáje doplnila ventilace. Celkem 28 ventilátorů je řízeno termostatem a frekvenčním měničem, což umožňuje dle venkovních teplot plynule regulovat výkon ventilátorů. K doplnění celkového dojmu se v oblasti stájí pro chov skotu dokončil park, který náš areál posunul zase kousek na západ. V srpnu se zprovoznil nový teletník, který svojí kapacitou, 120 telat, zcela pokrývá potřeby na tomto úseku odchovu dobytka. Teletník jsme zbudovali svépomocí, adaptací uvolněného přístřešku po přesunu dojnic do nové stáje. Jsou v něm nainstalovány 2 krmné automaty, takže se i výrazně snížila potřeba lidské práce.

Zvýšení kapacity o 30 dojnic, stejně jako zlepšení užitkovosti koncem roku, činilo denní dodávku v prosinci 2017 9198 litrů mléka za den a uzávěrky za normovanou laktaci 11 210 kg mléka.

V roce 2017 jsme se celkem obstojně vyrovnali s odchodem několika zaměstnanců a podařilo se nám stav doplnit mladými lidmi.

V roce 2017 jsme prodali celkem 35 ks vysokobřezích jalovic, což zvyšuje tržby v živočišné výrobě. Již tradičně se s našimi kravkami zúčastňujeme přehlídek a výstav. Nejvýznamnějšího úspěchu v roce 2017 jsme dosáhli na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, kde jsme s kravkou 384 841 921 Chorusic Lix Mimosa vyhráli kategorii prvotelek a celkově obsadili post rezervní šampionky. O tom, že máme velký výstavní potenciál svědčí i to, že jsme nejlépe hodnocená stáj v kategorii 100 – 200 hodnocených prvotelek v celé ČR! V roce 2017 jsme také dali dohromady rodiny krav a  pojmenovali  všechny naše krávy. Jméno vždy tvoří prefix označující farmu – v našem případě Chorusic, dále jméno otce a samotné jméno rodiny a k tomu navazující pořadové číslo. Celkem máme na farmě 130 rodin. Zkrácenou verzí jména, např. Mimosa 2, Jonas 3 či Chichiba 23, jsme nechali potisknout  ušní visačku a  každá kravka může být oslovována jménem. Za zmínku stojí ještě jedna naše prvotelka  Jonáš 3 – to je kráva na první laktaci, která má aktuálně za 260 dní nadojeno úctyhodných 16 021 litrů mléka. Její předpokládaná uzávěrka na 305 dnech 18 100l, by ji měla řadit mezi nejdojnější prvotelky v celé ČR. Pro představu její rekordní denní nádoj byl 87 litrů mléka. Navíc během této doby vyprodukovala ve dvou výplaších 18 embryí, z nich je už teď 7 březích  jalovic (3 embrya jsou stále zmražená v tekutém dusíku) a stihla následně zabřeznout. V minulém roce jsme také opět intenzivněji rozjeli program embryotransferu. Celkem nám po přenosu embryí zabřezlo 27 příjemkyň. Toto vše je velký příslib do budoucnosti a pevně věříme, že za 5 let budeme na úplné špičce v chovu krav v ČR.

 

Chov skotu 2018

Měl–li bych shrnout rok 2018 do hesel, tak bych zdůraznil především tyto tři – SUCHO, ZAMĚSTNANCI a REDPRODUKCE.

Dopad sucha bych zásadní pro celé české zemědělství. Naše odvětví si s ním poradilo především díky zásobám z předešlých let. Jinak výnos vojtěšky byl oproti předchozím rokům poloviční (v odpovídající kvalitě) a silážní kukuřice o 30% nižší, ale v horším živinovém složení (především nedostatek škrobu). Po dohodě s agronomem se více zaměříme na suchorezistentní hybridy a osiva. U vojtěšky zvažujeme podzimní výsev, kdy bývá srážkový úhrn vyšší, ale zase je větší riziko vymrznutí.

V roce 2018 jsme se potýkali s fluktuací zaměstnanců v živočišné výrobě. Současně trvá tlak na výši mzdy. V současné době je stav stabilizovaný

V minulém roce jsme se zúčastnili dvou výstav. V červnu v Kralovicích kde jsme s kravkou 321 544 921 Chorusic Windbrook Akashi 1 vyhráli kategorii starších krav a zároveň se stala šampiónkou celé výstavy. V říjnu na Národní výstavě holštýnského skotu jsme s krávou Chorusic Dreams Uzes 18 obsadili mezi prvotelkami celkově druhé místo. S dvěma dalšíma krávama jsme ve velké konkurenci vybojovali dvě čtvrtá místa. V roce 2018 jsme obhájili ve své kategorii 100 – 200 hodnocených prvotelek nejlepší hodnocení exteriéru v celé ČR. Vynikající exteriér je nejenom o tom, že kravka je krásná, ale je to předpoklad dlouhověkosti. Protože korektně utvářené vemeno, končetiny atd. jsou toho důležitým poředpokladem. Také jsme měli krávu 321 544 921 Chorusic Windbrook Akashi 1 hodnocenou známkou EX 90 – takto vysokou hodnotu v ČR v roce 2018 obdrželo jen 6 krav.

Za zmínku stojí ještě jedna naše prvotelka – Jonáš 3 – to je kráva, která uzavřela první laktaci na 18 235 litrech mléka. Stala se tak nejdojnější prvotelkou ČR. Ač sama teprve na druhé laktaci, již mame od ní díky embryotransféru celkem 4 jalovičky.

I v letošním roce, stejně jako v minulém, jsme opět intenzivněji rozjeli program embryotransféru. Celkem nám po přenosu embryí zabřezlo okolo 30 příjemkyň. V roce 2018 jsme také rozjeli program plošné genotypizace narozených jaloviček. To znamená, že ve stáří jednoho měsíce odebereme vzorek DNA (nejčastěji chlupy nebo vzorek ucha) a v laboratoři v USA nám stanový genetický potenciál pro různé vlastnosti (produkce, exteriér atd). V USA se tohoto již využívá delší dobu a tak mají tuto metodu s poměrně velkou spolehlivostí. Na základě výsledků si seřadíme naše jalovice a ty nejlepší se stávají dárkyněmi embryí a top zvířaty do šlechtění. Zlatý střed používáme jalo příjemkyně embryí či k inseminaci. A jsou určeny k dalšímu našemu chovu. Zvířata pro nás mínusové varianty v užitkovosti jsou jako vysokobřezí jalovice určené k prodeji. Pomocí moderních metod sexace spermií jsme také plošně začali využívat sexovaných inseminačních dávek. To znamená, že si můžeme vybrat pohlaví narozeného potomstva. Dříve byla poptávka především po dávkách sexovaných na narození jalovic. Metodou sexace se dříve spemie poškodily a tak procento březosti bývalo výrazně horší než u konvenční dávky. Toto dnes již neplatí. S výbornými výsledky používáme sexované dávky jak u jalovic, tak u krav. Díky této metodě se nám ročně narodí výrazně více jalovic. To nám umožní množit je ty nejlepší krávy a jalovice a ty podprůměrné můžeme díky tomu připouštět pro změnu sexovanými dávkami masných plemen, tentokrát s požadavkem na býka. Díky tomu budeme mít do zástavu výkrmu býku křížence masných plemen a výrazně se nám zlepší výkrmnost a tím i ekonomika výkrmu.

 

Chov skotu 2019

Rok 2018 jsem charakterizoval třemi slovy – SUCHO, ZAMĚSTNANCI a REPRODUKCE. V podstatě tyto hesla vystihují i rok 2019. Sucho naštěstí v předchozím roce nebylo pro nás tak katastrofické jako v roce 2018, přesto nás ovlivnilo a ovlivňovat i nadále bude. Možná by proto bylo lepší hovořit o dekádní změně počasí. Nastávají roky s menším srážkovým průměrem, mírnějšími zimami i teplejšími lety. Dopad na živočišnou výrobu to má především přes krmivovou základnu. Díky výše zmíněným vlivům dochází k přemnožení polních škůdců, v naší oblasti naštěstí ne hrabošů, ale myší. Ty způsobují škody mj. na porostech vojtěšky a vičence. Legislativa nám bohužel není příliš nakloněna v možnostech hubení. I proto využíváme nejen individuální aplikaci rodenticidů do nor, ale také po posekání poslední seče na pole osazujeme bidla pro dravce k biologické ochraně porostu.

V minulém roce došlo k navýšení stavu dojnic. Pastvinu pro suchostojná zvířata jsme rozdělili a do části umístili jerseyky. Celková kapacita bude až 36 zvířat (což je kapacita jedné dojírny). Díky intenzivnímu používání sexovaných dávek máme dostatek jalovic (dokonce lze hovořit o nadbytku). Během roku jsme prodávali vysokobřezí jalovice a tím zvýšili tržby v živočišné výrobě. I díky nadbytku jalovic k zařazení do základního stáda jsme se rozhodli k intenzivnější selekci. Začali jsme s pozitivní brakací. Co to znamená? Že již nevyřazujeme pouze zvířata z donucení (úhyn, nutná porážka) ale tím, že kráva nemá dostatečnou produkci, špatnou reprodukci, čí jiný zootechnický problém. Intenzivnější selekce sebou přinese v budoucnu zlepšení těchto parametrů v celém stádě.

Program genomického testovní jalovic, embryotransfery a používání sexovaných inseminačních dávek, o kterých jsem psal v minulém roce intenzivně pokračují a již začínají mít své výsledky, které se projevují především intenzivním množením zájmových zvířat. Díky používání sexovaných dávek není poměr pohlaví narozených telat přirozených 50:50, ale je 70:30 ve prospěch jalovic (což umožňuje vybírat ty nejlepší na základě genomického testování).

V roce 2019 jsme se začali učit novou reprodukční biotechnolgii. Jedná se o IVF/OPU. V principu jde o odsávání nezralých vajíček z vaječníků pod kontrolou utrazvuku, které se následně v laboratoři kultivují, uměle ve zkumavce oplodní, nechají dorůst do fáze 7denního embrya a následně přenesou do příjemkyně. Toto vše povede v budoucnu k šetrnějšímu získávání embryí a množení nejzájmovějších zvířat. Metodu se učíme společně s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi. V ČR zatím není žádný tým, který by tuto službu prováděl a nabízel. S VÚŽV dále spolupracujeme na grantovém výzkumu mrazení spermatu národních plemen drůbeže. Za tímto účelem jsme zřídili a udržujeme malý chov kohoutů.

Nejdojnější krávou se v roce 2019 stala již naše známá Chorusic Shamrock Jonas 3, která na druhé laktaci nadojila 20 179 kg mléka. Byla zároveň 3 nejdojnější krávou v ČR. Tato kravka oplývá nejen mimořádnou užitkovostí, ale také vynikající reprodukcí. Za svůj život již vyprodukovala řadu embryí a my se těšíme na její dcery, které se v tomto roce budou telit.

Za zmínku stojí kráva Chorusic Solomon Koba 1, která byla v genomickém testovaní na exteriér v květnu 2019 hodnocená jako druhá nejlepší v celé Evropě!

V roce 2019 jsme se zúčasnili několika výstav. V dubnu 2019 naše kráva Chorusic Dream Lucille 7 reprezentovala ČR na Evropské výstavě v belgickém Libramontu. Evropská výstava se koná jednou za 3 roky a pro náš podnik to již byla druhá účast v řadě (v roce 2016 jsme byli s kravou Chorusic Atwood Batida de Cocco ve francouzském Colmaru). Na českém výstavnictví je viděl zpoždění za chovatelky vyspělými zeměmi, kde se cíleně chovu exteriérových a show krav věnují často již 50 let. Přesto jsme ostudu neudělali a Lucille (jak potvrdila i během dalších výstav) patřila k nejlepším českým dojnicím (celkem jich bylo 7). V květnů proběhla Národní výstava hospodářských zvířat v Brně. Předvedeny byli všechny 3 naše plemena. Mezi plemeny Jersey se výborně umístila naše jalovička Chorusic Patron Belvedera 8, která byla voděna v dětské soutěži Tondou Hrdličkou (7 let). Zkončili na pěkném druhém místě ve velmi silné konkurenci. Druhé naše jersey telátko vodil Lojza Hrdlička. Oba kluci se zároveň umístili na další výstavě v Kralovicích s telaty Chorusic Solomon Koba 1 a Chorusic Doc Lucille 16, kde Tonda vyhrál a Lojza byl třetí. Ale zpět k Brnu. Krom telat zabodovala v plemeni Jersey i prvotelka Chorusic Dimension Drumbuie 4. Brala krásné třetí místo v nejvíce zastoupené kategorii, mezi prvotelkami. Plemeno Brown swiss mělo z našeho podniku jedinou zástupkyni. Chorusic Piment Herradura 1. A Herradura prokazala svoje mimořádné kvality, především excelentní vemeno a vynikající tělesnou stavbu a stala se v silné konkuranci národní šampiónkou plemene Brown swiss! Holštýny reprezentovaly 4 zástupkyně. Nejlépe dopadla již výše zmíněná Lucille, které brala největší pohár pro krávy na druhé laktaci, kdy tuto kategorii vyhrála a zároveň se stala rezervní šampionkou celé výstavy! Brno jen potvrdilo naši příslušnost k absolutní české výstavní špičce. Poslední výstavy jsme se zúčasnili koncem června v Kralovicích, kde jsme obhajovali loňské vítězství. A jak to dopadlo? Chorusic Dream Batida de Cocco 4 byla druhá mezi staršími krávami, zkušená výstavnice Lucille byla druhá mezi druhotelkami a zároveň rezervní šampionkou celé výstavy. A nejlepší druhotelkou a šampionkou celé výstavy (zároveň vyhrála pohár i za nejlepší vemeno výstavy a jeji vodič Milan Mikšovský byl vyhlášen nejlepším vodičem výstavy) zaslouženě byla Chorušic Goldsun Akashi 3. Výstavní sezona 2019 byla chorušická nejúspěšnější a jelikož se chceme posouvat ještě dál, z kraje roku 2020 jsme vyrazili na výstavu do Itálie. Ale o tom zase až za rok 😊

Mléko

2015
2016
2017
2018
2019

Produkce celkem   lt

2 395 876

2 672 961

3 246 594

3 617 403

 3 778 159

Denní dojivost  lt

26,29

26,32

27,36

28,93

 29,60

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Průměrná realizační

 cena mléka     (Kč/l)

 

7,68

 

6,65

 

8,49

 

8,54

    

  8,87

 

 

 Stav zvířat

 k 1.1. 2019

 k 31.12. 2019

 

Skot celkem 

779

819

– z toho krávy

338

355

Průměrný stav dojnic 350