V podniku se zabýváme především chovem holštýnského skotu. Stádo vzniklo převodním křížením. Především pro děti zde máme i několik zástupkyň plemene Brown Swiss. V roce 2014 jsme ke zlepšení bazénových složek mléka importovali 19 ks jerseyek z Dánska. V kontrolním roce 2014 jsme dosáhli uzávěrky laktací u holštýnek 10 021 kg mléka. Naše absolutní rekordmanka nadojila 15 571 litrů mléka. Kromě vlastního veterinárního lékaře, který také kompletně zajišťuje reprodukci, si sami provádíme úpravu paznehtů a mnoho jiných potřebných věcí. Již řadu let využíváme v našem chovu ke zrychlení genetického pokroku přenosy embryí. Jalovice jsou odchovávány ve volné stáji, mladé býčky zastavujeme do výkrmu. Ročně také prodáme několik býčků na odchovnu inseminační stanice na testaci.
Náš chov je ozdravený od IBR, a proto se můžeme účastnit národních přehlídek hospodářských zvířat, na kterých dosahujeme dobrých umístění. V roce 2009 jsme dosáhli úspěchu na Národní výstavě v Brně, kde naše Karkulka získala titul Miss Sympatie. (viz. odkaz v Lidových Novinách a ČT24).
V roce 2013 naše Chorušic Sangria vyhrála na Národní výstavě v Brně šampionát prvotelek a celkově mezi holštýnkami byla vícešampionka celé výstavy.
Ve dnech 9. – 11. 10. 2014 jsem se zúčasnili Národní výstavy holštýnského skotu 2014 v Lysé nad Labem. Zde naše prvotelka Chorusic Rakia vyhrála titul nejlepší prvotelky pro rok 2014 a kravka Chorusic Brenda obsadila mezi prvotelkami celkově také velmi krásné 3. místo. Rakia se zároveň stala rezervní šampiónkou pro rok 2014.

 

Vyhlášení šampiónek holštýnského skotu

 Je to další velký úspěch našeho chovu skotu, kdy se nám podařilo obhájit pozice z loňského šampionátu z Brna (kdy jsme také vyhráli nejlepší prvotelku a měli rezervní šampiónku)

 

Výsledky Národního holštýnského šampionátu v Lysé 2014

 

 

 

 

 

 

 Chov skotu 2016

Nejvýznamnější investicí za poslední roky byla výstavba nového kravína s kapacitou 282 ks. Jedná se o nejmodernější stáj s bezsloupovým nosným systémem konstrukce, s polykarbonátovou střechou jejíž výška v hřebeni je 14,11 m, což umožňuje kvalitní výměnu vzduchu. Vnitřní dispozice je uzpůsobena pro 5 dojících skupiny. Lože pro krávy je stlané řezanou slámou, každý den. Odkliz hnoje je pomocí vyhrnovacích lopat, které letošní zima prověřila a nebyl s nimi problém ani v nejtužších mrazech. 

Dojírna od firmy DeLaval 2×18 side-by-side navazující na stáj umožňuje kvalitní a rychlé podojení všech zvířat. Dojírna zaznamenává m.j. denní nádoje od všech podojených zvířat, což pomáhá při zooveterinární péči. Mléko po nadojení prochází předchladičem, kde dochází k ohřevu napájecí vody, což ocení krávy především v zimě. Při chlazení mléka je využívána rekuperace tepla, které ohřívá teplou vodu pro celý provoz.                                                

Na stáj navazuje veterinární zázemí a laboratoř. Díky systému separačních branek se veškerá potřebná manipulace s dojnicemi odehrává ve veterinárním zázemí bezprostředně po dojení. Součástí objektu je nemocniční kotec, ze kterého je umožněno ulehlé zvíře přemístit do rehabilitačního bazénu.

Kolem celého objektu je zpevněná plocha pro snadnou manipulaci.

 Je vybudován systém jímek na zachytávání dešťové vody, která se poté využívá k oplachu a jako technická voda.

Čeká nás ještě úprava prostranství na ukládání senážních vaků před kravínem a konsolidace starého kravína.

Obsáhnout rok 2016 je jako v jednom odstavci charakterizovat den i noc zároveň. Čísla za rok 2016 odrážejí tyto 2 mezní hodnoty a mnohdy tedy nevystihují danou situaci. Přesnější a více vypovídající hodnoty budou v roce 2017.

Středobodem roku 2016 byl pro živočišnou datum 22.8.2016, tedy den spuštění nové stáje pro dojnice. Cesta k její výstavbě nebyla lehká, ale výsledkem je moderní provoz, který se po stránce funkčnosti řadí mezi nejlepší stáje v ČR. Jeho pozitiva se naplno projevují především v roce 2017. Počáteční porodní bolesti, stejně jako zkoušku zimou jsme ve zdraví a v pořádku přežili.

Zvýšení kapacity o 100 dojnic, stejně jako zlepšení užitkovosti koncem roku činilo denní dodávku v prosinci 2016 okolo 7800 litrů mléka za den a uzávěrky za normovanou laktaci 10 840 kg mléka.

Počet zaměstnanců v živočišné výrobě se i přes zvýšení stavu zvířat snížil o jednoho člověka.

V roce 2016 jsme neprodali žádnou krávu ani jalovici, protože jsme si zvedali stav krav pro novou stáj. Cílového stavu 300 dojených krav jsme dosáhli v prvním čtvrtletí 2017. Již tradičně se s našimi kravkami zúčastňujeme přehlídek a výstav. Nejvýznamnější úspěch v roce 2016 byla nominace naší krávy Chorusic Batida de Coco na Evropskou výstavu do Colmaru ve Francii. Tato nejvýznamnější Evropská show se koná jednou za 3 roky a Batida ani ve velmi silné konkurenci ostudu neudělala, byť je stále vidět náskok 30 let západní Evropy ve šlechtění na exteriér. Kráva Chorusic Akashi v Lysé nad Labem na Národním šampionátu vybojovala mezi druhotelkami krásné třetí místo.

V roce 2017 je plánována investice do teletníku a odchovu jaloviček, což je poslední část ŽV kde je nezbytné investovat. Rekonstrukcí přístřešku z uvolněné části starého kravína vznikne teletník s kapacitou až 140 telat s 2 krmnými automaty.

 

 Chov skotu 2017

 

Nejvýznamnější investicí za poslední roky byla v roce 2015 – 2016 výstavba nového kravína. V roce 2017 se do stáje doplnila ventilace. Celkem 28 ventilátorů je řízeno termostatem a frekvenčním měničem, což umožňuje dle venkovních teplot plynule regulovat výkon ventilátorů. K doplnění celkového dojmu se v oblasti stájí pro chov skotu dokončil park, který náš areál posunul zase kousek na západ. V srpnu se zprovoznil nový teletník, který svojí kapacitou, 120 telat, zcela pokrývá potřeby na tomto úseku odchovu dobytka. Teletník jsme zbudovali svépomocí, adaptací uvolněného přístřešku po přesunu dojnic do nové stáje. Jsou v něm nainstalovány 2 krmné automaty, takže se i výrazně snížila potřeba lidské práce.

Zvýšení kapacity o 30 dojnic, stejně jako zlepšení užitkovosti koncem roku, činilo denní dodávku v prosinci 2017 9198 litrů mléka za den a uzávěrky za normovanou laktaci 11 210 kg mléka.

V roce 2017 jsme se celkem obstojně vyrovnali s odchodem několika zaměstnanců a podařilo se nám stav doplnit mladými lidmi.

V roce 2017 jsme prodali celkem 35 ks vysokobřezích jalovic, což zvyšuje tržby v živočišné výrobě. Již tradičně se s našimi kravkami zúčastňujeme přehlídek a výstav. Nejvýznamnějšího úspěchu v roce 2017 jsme dosáhli na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, kde jsme s kravkou 384 841 921 Chorusic Lix Mimosa vyhráli kategorii prvotelek a celkově obsadili post rezervní šampionky. O tom, že máme velký výstavní potenciál svědčí i to, že jsme nejlépe hodnocená stáj v kategorii 100 – 200 hodnocených prvotelek v celé ČR! V roce 2017 jsme také dali dohromady rodiny krav a  pojmenovali  všechny naše krávy. Jméno vždy tvoří prefix označující farmu – v našem případě Chorusic, dále jméno otce a samotné jméno rodiny a k tomu navazující pořadové číslo. Celkem máme na farmě 130 rodin. Zkrácenou verzí jména, např. Mimosa 2, Jonas 3 či Chichiba 23, jsme nechali potisknout  ušní visačku a  každá kravka může být oslovována jménem. Za zmínku stojí ještě jedna naše prvotelka  Jonáš 3 – to je kráva na první laktaci, která má aktuálně za 260 dní nadojeno úctyhodných 16 021 litrů mléka. Její předpokládaná uzávěrka na 305 dnech 18 100l, by ji měla řadit mezi nejdojnější prvotelky v celé ČR. Pro představu její rekordní denní nádoj byl 87 litrů mléka. Navíc během této doby vyprodukovala ve dvou výplaších 18 embryí, z nich je už teď 7 březích  jalovic (3 embrya jsou stále zmražená v tekutém dusíku) a stihla následně zabřeznout. V minulém roce jsme také opět intenzivněji rozjeli program embryotransferu. Celkem nám po přenosu embryí zabřezlo 27 příjemkyň. Toto vše je velký příslib do budoucnosti a pevně věříme, že za 5 let budeme na úplné špičce v chovu krav v ČR.

 

 Chov skotu 2018

 

Měl–li bych shrnout rok 2018 do hesel, tak bych zdůraznil především tyto tři – SUCHO, ZAMĚSTNANCI a REDPRODUKCE.

Dopad sucha bych zásadní pro celé české zemědělství. Naše odvětví si s ním poradilo především díky zásobám z předešlých let. Jinak výnos vojtěšky byl oproti předchozím rokům poloviční (v odpovídající kvalitě) a silážní kukuřice o 30% nižší, ale v horším živinovém složení (především nedostatek škrobu). Po dohodě s agronomem se více zaměříme na suchorezistentní hybridy a osiva. U vojtěšky zvažujeme podzimní výsev, kdy bývá srážkový úhrn vyšší, ale zase je větší riziko vymrznutí.

V roce 2018 jsme se potýkali s fluktuací zaměstnanců v živočišné výrobě. Současně trvá tlak na výši mzdy. V současné době je stav stabilizovaný

V minulém roce jsme se zúčastnili dvou výstav. V červnu v Kralovicích kde jsme s kravkou 321 544 921 Chorusic Windbrook Akashi 1 vyhráli kategorii starších krav a zároveň se stala šampiónkou celé výstavy. V říjnu na Národní výstavě holštýnského skotu jsme s krávou Chorusic Dreams Uzes 18 obsadili mezi prvotelkami celkově druhé místo. S dvěma dalšíma krávama jsme ve velké konkurenci vybojovali dvě čtvrtá místa. V roce 2018 jsme obhájili ve své kategorii 100 – 200 hodnocených prvotelek nejlepší hodnocení exteriéru v celé ČR. Vynikající exteriér je nejenom o tom, že kravka je krásná, ale je to předpoklad dlouhověkosti. Protože korektně utvářené vemeno, končetiny atd. jsou toho důležitým poředpokladem. Také jsme měli krávu 321 544 921 Chorusic Windbrook Akashi 1 hodnocenou známkou EX 90 – takto vysokou hodnotu v ČR v roce 2018 obdrželo jen 6 krav.

Za zmínku stojí ještě jedna naše prvotelka – Jonáš 3 – to je kráva, která uzavřela první laktaci na 18 235 litrech mléka. Stala se tak nejdojnější prvotelkou ČR. Ač sama teprve na druhé laktaci, již mame od ní díky embryotransféru celkem 4 jalovičky.

I v letošním roce, stejně jako v minulém, jsme opět intenzivněji rozjeli program embryotransféru. Celkem nám po přenosu embryí zabřezlo okolo 30 příjemkyň. V roce 2018 jsme také rozjeli program plošné genotypizace narozených jaloviček. To znamená, že ve stáří jednoho měsíce odebereme vzorek DNA (nejčastěji chlupy nebo vzorek ucha) a v laboratoři v USA nám stanový genetický potenciál pro různé vlastnosti (produkce, exteriér atd). V USA se tohoto již využívá delší dobu a tak mají tuto metodu s poměrně velkou spolehlivostí. Na základě výsledků si seřadíme naše jalovice a ty nejlepší se stávají dárkyněmi embryí a top zvířaty do šlechtění. Zlatý střed používáme jalo příjemkyně embryí či k inseminaci. A jsou určeny k dalšímu našemu chovu. Zvířata pro nás mínusové varianty v užitkovosti jsou jako vysokobřezí jalovice určené k prodeji. Pomocí moderních metod sexace spermií jsme také plošně začali využívat sexovaných inseminačních dávek. To znamená, že si můžeme vybrat pohlaví narozeného potomstva. Dříve byla poptávka především po dávkách sexovaných na narození jalovic. Metodou sexace se dříve spemie poškodily a tak procento březosti bývalo výrazně horší než u konvenční dávky. Toto dnes již neplatí. S výbornými výsledky používáme sexované dávky jak u jalovic, tak u krav. Díky této metodě se nám ročně narodí výrazně více jalovic. To nám umožní množit je ty nejlepší krávy a jalovice a ty podprůměrné můžeme díky tomu připouštět pro změnu sexovanými dávkami masných plemen, tentokrát s požadavkem na býka. Díky tomu budeme mít do zástavu výkrmu býku křížence masných plemen a výrazně se nám zlepší výkrmnost a tím i ekonomika výkrmu.

 

 

Mléko

2014
2015
2016
2017
2018

 

Produkce celkem   lt

 

2 306 294

 

2 395 876

 

2 672 961

 

3 246 594

 

3 617 403

 

Denní dojivost  lt

 

26,58

 

26,29

 

26,32

 

27,36

 

28,93

 

 

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

Průměrná realizační

 cena mléka     (Kč/l)

 

     9,26

 

7,68

 

6,65

 

8,49

 

8,54

 

 

Stav zvířat

 

k 1.1. 2018

 

k 31.12. 2018

 

Skot celkem 

815

779

– z toho krávy

339

338

 

Průměrný stav dojnic 342,5