Exkurze

Podnik spolupracuje s agenturami a umožňuje návštěvníkům prohlídku všech svých provozů s výkladem, eventuelně pohoštěním. Případní zájemci mohou volat na tel. číslo  725 719 121 nebo 602 353 761.

Cena prohlídek dohodou dle rozsahu. Prohlídku v Chorušicích můžou zájemci spojit s výletem do kokořínského údolí na hrad Kokořín nebo do blízkého Mělníka.